Một tượng đài trong ngành Analog

Bàn làm việc của một tượng đài trong ngành điện tử analog.
Một phần của góc làm việc này sau đó được lưu giữ để trưng bày sau khi bác này chết. 😃
Update:
Người đó là Jim Williams, tác giả của nhiều thiết kế, sách và tài liệu về analog. Góc làm việc trong ảnh là tại phòng lab ở Linear Technology, nơi bác này làm việc trong 30 năm tới khi chết.
● Tôi ráng làm thêm 10 năm nữa cho đủ 30 năm rồi chết.

Xây dựng cộng đồng - Cùng hợp tác cùng phát triển